خانه / لایسنس_اوجینال_windows_license / لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی Kaspersky license

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )
لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )

 

دوستان عزیز بخاطر نوسانات قیمتی تمامی محصولات لایسنسی ممکن است تا ۲۰ درصد تا ۴۸ درصد افزایش پیدا کند که بعد از خرید باید الباقی پرداخت شود با هماهنگی خریدار 

این لایسنس license از نوع Ratil ریتل هست :

کیفیت عالی:این لایسنس از نوع رتیل را میتوان به مدت یک ماه نگه داشت و قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی را دارا میباشد این لایسنس برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۲۹۰۰۰ تومان

25000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۵۰۰۰ تومان

58000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۷۰۰۰ تومان

75000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

104000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۸۹۰۰۰ تومان

127000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۹۹۰۰۰ تومان

139000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۸۹۰۰۰ تومان

51000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

70000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۸۰۰۰ تومان

92000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۶۹۰۰۰ تومان

115000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

118000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۹۰۰۰۰ تومان

420000 تومان – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۱۹۰۰۰۰ تومان

800000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۹۰۰۰ تومان

49000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۷۰۰۰ تومان

60000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

85000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

110000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۹۷۰۰۰ تومان

130000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۱۰۰۰۰ تومان

95000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۶۰۰۰ تومان

125000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

139000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۹۸۰۰۰ تومان

179000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۲۳۰۰۰۰ تومان

195000 تومان – خرید

 

 

 

این لایسنس license از نوع OEM اویم هست :

کیفیت خوب:این لایسنس از نوع اویم و استارت خورده هست یعنی موقع تحویل لایسنس به مشتری به صورت راندم دارای اعتبار ۳۳۰ تا ۳۶۵ روز هست و قابل نگهداری نیست و در صورت استفاده نکردن روز به روز از اعتبار لایسنس کاسته میشود و از لحاظ کیفیت هیچ فرقی با محصولات بالا ندارد قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی رو دارا میباشد و برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۱۹۰۰۰ تومان

15000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۵۷۰۰۰ تومان

45000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۷۸۰۰۰ تومان

62000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۲۰۰۰ تومان

79000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

105000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۵۰۰۰ تومان

115000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۸۹۰۰۰ تومان

73000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۸۰۰۰ تومان

50000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۲۵۰۰۰ تومان

68000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۴۸۰۰۰ تومان

90000 تومان – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۶۹۰۰۰ تومان

99000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۳۱۰۰۰۰ تومان

250000 تومان – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۲۰۰۰۰ تومان

400000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۴۹۰۰۰ تومان

34000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۶۰۰۰۰ تومان

46000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۵۰۰۰ تومان

59000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۳۰۰۰ تومان

82000 تومان – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۱۸۰۰۰ تومان

97000 تومان – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۲۰۰۰ تومان

69000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

85000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۰۰۰۰ تومان

99000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۸۰۰۰ تومان

129000 تومان – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۸۹۰۰۰ تومان

155000 تومان – خرید

 

 

 

 

دانلود نرم افزار های محصولات کسپرسکی Kaspersky برای دانلود کلیک کنید …. 

 

این نوع لایسنس ها کاملا معتبر و قانونی و همچنین تضمینی می باشد و در صورت عدم نارضایتی کاربر وجه پرداختی کاملا برگشت داده می شود…..

 

بعد از خرید به مدت ۱ تا ۷ ساعت بعد لایسنس اورجینال به ایمیل شما ارسال می شود البته همیشه کمتر از ۱ ساعت ایمیل لایسنس اورجینال به دست کاربران عزیز ارسال شده است….

 

 

برای مشاوره ، بروز مشکل و خرید این لایسنس ها با تلگرام بنده ارتباط بر قرار کنید:

 

*****   ۰۹۳۹۳۵۱۷۳۶۳   —   ۰۹۱۳۷۴۲۸۵۸۳   *****

 

 

همچنین بررسی کنید

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira     کیفیت عالی لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira : …

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی