خانه / لایسنس_اوجینال_windows_license / لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی Kaspersky license

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )
لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )

 

دوستان عزیز بخاطر نوسانات قیمتی تمامی محصولات لایسنسی ممکن است تا ۲۰ درصد تا ۴۸ درصد افزایش پیدا کند که بعد از خرید باید الباقی پرداخت شود با هماهنگی خریدار 

این لایسنس license از نوع Ratil ریتل هست :

کیفیت عالی:این لایسنس از نوع رتیل را میتوان به مدت یک ماه نگه داشت و قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی را دارا میباشد این لایسنس برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۲۹۰۰۰ تومان

250,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۵۰۰۰ تومان

580,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۷۰۰۰ تومان

750,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

1,040,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۸۹۰۰۰ تومان

1,270,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۹۹۰۰۰ تومان

1,390,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۸۹۰۰۰ تومان

510,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

700,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۸۰۰۰ تومان

920,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۶۹۰۰۰ تومان

1,150,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

1,180,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۹۰۰۰۰ تومان

4,200,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۱۹۰۰۰۰ تومان

8,000,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۹۰۰۰ تومان

490,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۷۰۰۰ تومان

600,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

850,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

1,100,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۹۷۰۰۰ تومان

1,300,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۱۰۰۰۰ تومان

950,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۶۰۰۰ تومان

1,250,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

1,390,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۹۸۰۰۰ تومان

1,790,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۲۳۰۰۰۰ تومان

1,950,000 ریال – خرید

 

 

 

این لایسنس license از نوع OEM اویم هست :

کیفیت خوب:این لایسنس از نوع اویم و استارت خورده هست یعنی موقع تحویل لایسنس به مشتری به صورت راندم دارای اعتبار ۳۳۰ تا ۳۶۵ روز هست و قابل نگهداری نیست و در صورت استفاده نکردن روز به روز از اعتبار لایسنس کاسته میشود و از لحاظ کیفیت هیچ فرقی با محصولات بالا ندارد قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی رو دارا میباشد و برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۱۹۰۰۰ تومان

150,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۵۷۰۰۰ تومان

450,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۷۸۰۰۰ تومان

620,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۲۰۰۰ تومان

790,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

1,050,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۵۰۰۰ تومان

1,150,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۸۹۰۰۰ تومان

730,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۸۰۰۰ تومان

500,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۲۵۰۰۰ تومان

680,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۴۸۰۰۰ تومان

900,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۶۹۰۰۰ تومان

990,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۳۱۰۰۰۰ تومان

2,500,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۲۰۰۰۰ تومان

4,000,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۴۹۰۰۰ تومان

340,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۶۰۰۰۰ تومان

460,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۵۰۰۰ تومان

590,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۳۰۰۰ تومان

820,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۱۸۰۰۰ تومان

970,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۲۰۰۰ تومان

690,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

850,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۰۰۰۰ تومان

990,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۸۰۰۰ تومان

1,290,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۸۹۰۰۰ تومان

1,550,000 ریال – خرید

 

 

 

 

دانلود نرم افزار های محصولات کسپرسکی Kaspersky برای دانلود کلیک کنید …. 

 

این نوع لایسنس ها کاملا معتبر و قانونی و همچنین تضمینی می باشد و در صورت عدم نارضایتی کاربر وجه پرداختی کاملا برگشت داده می شود…..

 

بعد از خرید به مدت ۱ تا ۷ ساعت بعد لایسنس اورجینال به ایمیل شما ارسال می شود البته همیشه کمتر از ۱ ساعت ایمیل لایسنس اورجینال به دست کاربران عزیز ارسال شده است….

 

 

برای مشاوره ، بروز مشکل و خرید این لایسنس ها با تلگرام بنده ارتباط بر قرار کنید:

 

*****   ۰۹۳۹۳۵۱۷۳۶۳   —   ۰۹۱۳۷۴۲۸۵۸۳   *****

 

 

همچنین بررسی کنید

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira     کیفیت عالی لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira : …

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی