خانه / لایسنس اوجینال / لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky )

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی Kaspersky license

لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )
لایسنس اورجینال محصولات کسپرسکی ( Kaspersky license )

 

این لایسنس license از نوع Ratil ریتل هست :

کیفیت عالی:این لایسنس از نوع رتیل را میتوان به مدت یک ماه نگه داشت و قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی را دارا میباشد این لایسنس برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۲۹۰۰۰ تومان

250,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۶۷۰۰۰ تومان

580,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۲۰۰۰ تومان

750,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۲۲۰۰۰ تومان

1,040,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۲۰۰۰ تومان

1,270,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۱۰۰۰ تومان

1,390,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۶۸۰۰۰ تومان

510,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۸۳۰۰۰ تومان

700,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۰۷۰۰۰ تومان

920,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۰۰۰۰ تومان

1,150,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

1,180,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۴۶۸۰۰۰ تومان

4,200,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۲۰۰۰۰ تومان

8,000,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۹۰۰۰ تومان

490,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۵۰۰۰ تومان

600,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

850,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۲۸۰۰۰ تومان

1,100,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۵۲۰۰۰ تومان

1,300,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۱۰۰۰۰ تومان

950,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۶۰۰۰ تومان

1,250,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۹۰۰۰ تومان

1,390,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۹۸۰۰۰ تومان

1,790,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۲۳۰۰۰۰ تومان

1,950,000 ریال – خرید

 

 

 

این لایسنس license از نوع OEM اویم هست :

کیفیت خوب:این لایسنس از نوع اویم و استارت خورده هست یعنی موقع تحویل لایسنس به مشتری به صورت راندم دارای اعتبار ۳۳۰ تا ۳۶۵ روز هست و قابل نگهداری نیست و در صورت استفاده نکردن روز به روز از اعتبار لایسنس کاسته میشود و از لحاظ کیفیت هیچ فرقی با محصولات بالا ندارد قابلیت رجیستر شدن در سایت کسپرسکی رو دارا میباشد و برای یک سال تضمین میشود.

 

 

Kaspersky Internet Security For Android

Kaspersky Internet Security For Android 1 Device به صورت اوریجینال به مدت ۱ سال ۱۹۰۰۰ تومان

150,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۵۷۰۰۰ تومان

450,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۷۸۰۰۰ تومان

620,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۲۰۰۰ تومان

790,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۵۰۰۰ تومان

1,050,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security – Multi-Device به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۴۵۰۰۰ تومان

1,150,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۴۹۰۰۰ تومان

330,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۶۹۰۰۰ تومان

500,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۸۰۰۰ تومان

680,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۰۷۰۰۰ تومان

900,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Internet Security 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۲۲۰۰۰ تومان

990,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۵+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۳۱۰۰۰۰ تومان

2,500,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Small Office Security به صورت اوریجینال برای ۱۰+۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۵۲۰۰۰۰ تومان

4,000,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky AntiVirus

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۴۹۰۰۰ تومان

340,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۶۰۰۰۰ تومان

460,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۷۵۰۰۰ تومان

590,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۹۳۰۰۰ تومان

820,000 ریال – خرید

 

Kaspersky AntiVirus 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ کامپیوتر به مدت ۱ سال ۱۱۸۰۰۰ تومان

970,000 ریال – خرید

 

 

Kaspersky Total Security Multi-Device

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۱ دستگاه به مدت ۱ سال ۸۲۰۰۰ تومان

690,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۲ دستگاه به مدت ۱ سال ۹۹۰۰۰ تومان

850,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۳ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۳۰۰۰۰ تومان

990,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۴ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۵۸۰۰۰ تومان

1,290,000 ریال – خرید

 

Kaspersky Total Security Multi-Device 2018 به صورت اوریجینال برای ۵ دستگاه به مدت ۱ سال ۱۸۹۰۰۰ تومان

1,550,000 ریال – خرید

 

 

 

 

دانلود نرم افزار های محصولات کسپرسکی Kaspersky برای دانلود کلیک کنید …. 

 

این نوع لایسنس ها کاملا معتبر و قانونی و همچنین تضمینی می باشد و در صورت عدم نارضایتی کاربر وجه پرداختی کاملا برگشت داده می شود…..

 

بعد از خرید به مدت ۱ تا ۷ ساعت بعد لایسنس اورجینال به ایمیل شما ارسال می شود البته همیشه کمتر از ۱ ساعت ایمیل لایسنس اورجینال به دست کاربران عزیز ارسال شده است….

 

 

برای مشاوره ، بروز مشکل و خرید این لایسنس ها با تلگرام بنده ارتباط بر قرار کنید:

 

*****   ۰۹۳۹۳۵۱۷۳۶۳   —   ۰۹۱۳۷۴۲۸۵۸۳   *****

 

 

همچنین بررسی کنید

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira

لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira     کیفیت عالی لایسنس اورجینال محصولات آویرا Avira : …

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار